גוף תאורה °ETC Source Four JR 50

58074
תכונות המוצר